Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciële
single- en alleenstaanden verenigingen.
   Startpagina Allegro vzw
 
Menu Singles
Onze doelstellingen
Overzicht verenigingen
Activiteiten Allegro
Activiteiten verenigingen
Nuttige inlichtingen
Archief
Nuttige adressen
FAQ
Medewerkers Allegro
Contacteer ons
Home
 
 
 
 Printbare INFO-FOLDER voor singles
INFO-FOLDER
 
 
 Nuttig adres gericht naar Singles / Alleenstaanden. Terug
 
 
 
 
 
 SVV
 
   
Doelstelling :VIVA-SVV zijn vrouwen in volle actie.
Waar :Sint Jansstraat 32-38, 1000 Brussel.
Website : http://www.viva-svv.be/viva
Email : info@viva-svv.be
Telefoon :02 515 04 81
 
Beschrijving :VIVA-SVV zijn vrouwen in volle actie. VIVA-SVV versterkt onze visie om vrouwen te stimuleren zodat ze zich zelfverzekerd, dynamisch, ondeugend en sociaalgeëngageerd kunnen bewegen in de maatschappij.Dit doen we via een eigentijds en uitgebreid aanbod rond de pijlers gezondheid en welbevinden, consumeren, cultuur en creativiteit, gelijke kansen, gezin, relaties en opvoeding. Deze pijlers vertalen we zowel naar onze traditioneel aanbod binnen de afdelingen als naar een vrijblijvend aanbod voor jonge vrouwen die geen tijd hebben voor een vast engagement.Juist deze jonge vrouwen en hun gezin hebben er alle belang bij dat we vrouwelijke thema?s opentrekken tot gezinsthema?s zodat we hun partner meenemen op onze weg. Deze beleidskeuze biedt ons mogelijkheden om deze jonge vrouwen en hun gezin aan te spreken en zo de weg naar verjongen te verwezenlijken.We bieden een ruim en verscheiden activiteitenaanbod. Je kan een keuze maken uit tal van leuke, interessante, verrassende, leerrijke, boeiende en ontspannende activiteiten op het vlak van gezondheid, wellness, sport, gelijke kansen, consumentenproblematiek, beauty, cultuur, creativiteit, gezin en opvoeding.De gezondheid van de vrouw en haar gezin is een belangrijke prioriteit. We bieden je talloze testen om te zien hoe het met je gezondheid is gesteld. Jaarlijks voert VIVA-SVV ruime actie rond één aspect. In 2004 komt ons slaapgedrag aan bod.Het Gezondheidsalfabet van de Vrouw, een overzichtelijke en toegankelijke reeks boekjes met allerhande gezondheidsproblemen bekeken dóór vrouwen, vóór vrouwen (en mannen)Maar de werking van VIVA-SVV stopt niet bij activiteiten en vorming. De vereniging treedt ook op als belangenverdediger van vrouwen en hun gezin.
 
   
 
       
 
 © Allegro vzw - Startpunt voor singles en verenigingen in Vlaanderen