Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciŽle
single- en alleenstaanden verenigingen.
   Startpagina Allegro vzw
 
Menu Singles
Onze doelstellingen
Overzicht verenigingen
Activiteiten Allegro
Activiteiten verenigingen
Nuttige inlichtingen
Archief
Nuttige adressen
FAQ
Medewerkers Allegro
Contacteer ons
Home
 
 
 
 Printbare INFO-FOLDER voor singles
INFO-FOLDER
 
 
 Nuttig adres gericht naar Singles / Alleenstaanden. Terug
 
 
 
 
 
 Trefpunt Zelfhulp
 
   
Doelstelling :Zelfhulpgroep
Waar :Van Evenstraat 2 C, 3000 Leuven.
Website : http://www.zelfhulp.be/
Email : trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.ac.b e
Telefoon :016-23.65.07
 
Beschrijving :Zelfhulpgroepen brengen mensen die een zelfde probleem ervaren bij mekaar om daaraan samen iets te veranderen.Trefpunt Zelfhulp vzw richt zich naar een breed publiek: zelfhulpgroepen en zelfhulporganisaties, patiŽntenverenigingen, ontmoetingsgroepen, contactgroepen, individuele hulpvragers, professionele instanties, studenten, journalisten, onderzoekers. Iedereen die op zoek is naar een zelfhulpgroep of ťťn of andere vorm van lotgenotencontact of ervaringsdeskundigheid, kan op het Trefpunt Zelfhulp vzw terecht.Het Trefpunt Zelfhulp vzw gelooft sterk in het eigen probleemoplossend vermogen van mensen en wil de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren en ondersteunen. Dit tracht het Trefpunt Zelfhulp vzw concreet te realiseren door :het verspreiden van uitgebreide informatie en documentatie rond zelfhulp, lotgenotencontact, ervaringsdeskundigheid en aanverwante terreinenDit kan zowel gaan om het verschaffen van specifieke informatie over zelfhulpgroepen (een contactadres, de werkwijze van de groep...) als informatie over de meest uiteenlopende aspecten van gezondheid en welzijn met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. Het Trefpunt verspreidt deze informatie via de Trefpunt Zelfhulpkrant met artikels rond actuele onderwerpen en concrete thema's, voordrachten en lezingen, het meewerken aan studie- en vormingsdagen, gezondheids- en welzijnsbeurzen.het organiseren van vormingscursussen, overlegmomenten en studiedagenOp vraag van verenigingen worden cursussen georganiseerd rond uiteenlopende en relevante onderwerpen voor de verantwoordelijken van een groep. Het Trefpunt wil overlegmomenten tussen groepen onderling sterk aanmoedigen. Het ondersteunt en stimuleert initiatieven zoals bijvoorbeeld de Werkgroep Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, de Werkgroep Chronisch Zieken en het Vlaams PatiŽntenplatform.het begeleiden, ondersteunen en adviseren van groepenInitiatiefnemers kunnen vooraf en op ieder ander moment tijdens het groepsproces terecht bij het Trefpunt Zelfhulp voor het uitwerken van hun ideeŽn. Ze kunnen rekenen op praktische ondersteuning en juridische, groepsdynamische, sociomedische en organisatorische know-how.Kernleden van groepen kunnen op verzoek een op maat gesneden opleiding genieten waar goede ideeŽn omgezet worden in efficiŽnte werkmethoden. Het Trefpunt Zelfhulp vzw wil de complementariteit van professionele zorg en zelfhulp bevorderen en onderhoudt daarom ook regelmatige contacten met relevante instanties uit de gezondheids- en welzijnssector.opzetten van onderzoekHet Trefpunt Zelfhulp kan op verzoek kleinschalig onderzoek verrichten zoals bijvoorbeeld het doorlichten van een vereniging. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met andere onderzoeksinstanties die op dit vlak actief zijn.
 
   
 
       
 
 © Allegro vzw - Startpunt voor singles en verenigingen in Vlaanderen