Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciŽle
single- en alleenstaanden verenigingen.
   Startpagina Allegro vzw
 
Menu Singles
Onze doelstellingen
Overzicht verenigingen
Activiteiten Allegro
Activiteiten verenigingen
Nuttige inlichtingen
Archief
Nuttige adressen
FAQ
Medewerkers Allegro
Contacteer ons
Home
 
 
 
 Printbare INFO-FOLDER voor singles
INFO-FOLDER
 
 
 Nuttig adres gericht naar Singles / Alleenstaanden. Terug
 
 
 
 
 
 Socius
 
   
Doelstelling :Steunpunt Sociaal-cultureel Volwassenwerk vzw
Waar :Gallaitstraat 86 bus 4, 1030 Brussel.
Website : http://www.socius.be
Email : leyla.kurhan@socius.be
Telefoon :02/215.27.08
 
Beschrijving :De sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk lijkt op het eerste zicht wel een ontwarbaar kluwen van werksoorten, thema's en doelgroepen. Op de volgende pagina's proberen we het bos en de bomen van elkaar te onderscheiden.Je kan hier dan ook terecht voor alle informatie met betrekking tot de organisatie en de werking van de sector, maar net zo goed kom je meer te weten over de verschillende werksoorten en organisaties die in de sector actief zijn. Je vindt alle info netjes gebundeld onder de hoofding 'Sociaal-Cultureel Werk' in de linkerframe. Wil je echt een goed zicht krijgen op de vele manieren waarop je het sociaal-cultureel werk zelf kan beleven, breng dan een bezoek aan de activiteitenkalender www.prettiggeleerd.be.Links vind je onder de cluster 'Beleid' tekst en uitleg bij de belangrijke rol die de Vlaamse overheid speelt ten opzichte van de sector. Je vindt hier niet alleen alle beleidsdocumenten terug die relevant zijn voor het sociaal-cultureel volwasssenenwerk, maar je komt ook meer te weten over de financiŽle ondersteuning die de overheid voorziet en over de verschillende actoren die voor de sector een belangrijke rol spelen op beleidsniveau.
 
   
 
       
 
 © Allegro vzw - Startpunt voor singles en verenigingen in Vlaanderen