Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciŽle
single- en alleenstaanden verenigingen.
   Startpagina Allegro vzw
 
Menu Organisaties
Onze doelstellingen
Hoe lid worden
Overzicht verenigingen
Activiteiten Allegro
Activiteiten verenigingen
Algemene informatie
Archief
Nuttige adressen
FAQ
Medewerkers Allegro
Contacteer ons
Domein voor leden
Home
 
 
 
 Printbare INFO-FOLDER voor singles
INFO-FOLDER
 
 
 Algemene informatie voor verenigingen voor Singles / Alleenstaanden. Terug
 
 
 
 
 
 Werking van de vzw Allegro
 
   
Aan de bestuurders van een vereniging voor alleenstaanden
Allicht kent u Allegro vzw ( Platform van Groepen voor Alleenstaanden) en haar doelstellingen en is uw vereniging er hoogst waarschijnlijk lid van..

Toch niet ? lees dan even het volgende :

Allegro verenigt niet-commerciŽle Vlaamse groepen voor alleenstaanden met respect voor hun eigen identiteit en doelstellingen.

Allegro heeft o.a. tot doel : informeren van de alleenstaanden betreffende de bestaande groepen, contact tussen de groepen onderling bevorderen, coŲrdinatie tot stand brengen i.v.m. activiteiten die zich daarvoor lenen t.a.v. de groepen die dit wensen, Voor meer inlichtingen over de doelstellingen en de werking van Allegro kan u steeds terecht op het secretariaat.
Mogen wij uw aandacht nog vestigen op volgende punten :
? Allegro informeert regelmatig de aangesloten verenigingen aangaande alle

mogelijke items die alleenstaanden en hun verenigingsleven aanbelangen.? De door ons ingerichte beurzen, waar wij de bij Allegro aangesloten verenigingen voorstellen aan het publiek, kennen een groot succes. Wij trachten dit te herhalen in verschillende provincies.- De Allegro website staat ter beschikking van alle leden-verenigingen om hun werking en activiteiten aan te kondigen.? Allegro vzw is aanwezig op diverse manifestaties in Vlaanderen met een infostand over zijn aangesloten verenigingen ( vakantiebeurzen, handelsbeurzen, e.a. )? In de toekomst plannen wij een studieavond omtrent thema?s die alleenstaanden en hun verenigingen aanbelangen? Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid om aan onze leden een degelijke en voordelige verzekeringspolis aan te bieden.? Op vraag van een aantal aangesloten verenigingen organiseert Allegro vzw enkele ondersteunende activiteiten waaraan vrijblijvend alle belangstellende leden kunnen deelnemen ( meestal interessante kortingen, zie ook www.allegrovzw.be )? Wij vinden het belangrijk om contact te houden met alle verenigingen, groepen, personen en instanties die zich bezig houden met het leven en de problematiek van de alleenstaanden. Vandaar dat wij u dankbaar zijn voor het bezorgen van alle mogelijke informatie hieromtrent.? In onze informatiefolder, met een ruime verspreiding in Vlaanderen, vermelden wij niet enkel de aangesloten leden maar tevens trachten wij alle verenigingen en adressen die voor singles van belang kunnen zijn op te nemen. Hiervoor moeten wij dan wel beschikken over voldoende gegevens.
Het zou ons een genoegen zijn uw aanvraag tot lidmaatschap van ALLEGRO vzw als niet-commerciŽle vereniging voor singles te mogen ontvangen om samen de belangen van de singles en hun verenigingen te verdedigen.Ook al mocht u vooralsnog geen lidmaatschap overwegen verzoeken wij u toch ons de nodige gegevens te bezorgen, zodat wij singles die om informatie vragen naar uw vereniging kunnen doorverwijzen.Uw suggesties of vragen om nadere informatie zijn uiteraard welkom.Met hartelijke groeten,Raymond Majersdorf
E-mail : raymond.majersdorf@allegrovzw.be
 
   
 
       
 
 © Allegro vzw - Startpunt voor singles en verenigingen in Vlaanderen