Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciële
single- en alleenstaanden verenigingen.
   Startpagina Allegro vzw
 
Menu Organisaties
Onze doelstellingen
Hoe lid worden
Overzicht verenigingen
Activiteiten Allegro
Activiteiten verenigingen
Algemene informatie
Archief
Nuttige adressen
FAQ
Medewerkers Allegro
Contacteer ons
Domein voor leden
Home
 
 
 
 Printbare INFO-FOLDER voor singles
INFO-FOLDER
 
 
 
Lid worden van Allegro vzw
 
 
 
Niet-commerciële vereniging voor singles zijn.
 
   
 
 
 
Een lidmaatschapsbijdrage betalen welke dezelfde is als het lidgeld (per jaar) van de eigen vereniging, te storten op rekening 979-6537231-18 van Allegro vzw 2630 Aartselaar met vermelding ?lidgeld jaar .........?(Vervaldag 1 januari ? indien lidmaatschap ingaat na [01/09] wordt ook het lidgeld van het volgende jaar reeds betaald.)Betaling van tussentijds lidmaatschap in functie van resterende maanden.Minimum bedrag van ? 12,50.Gemotiveerde afwijkingen zijn mogelijk na bespreking door de Raad van Bestuur van Allegro

Opzeg van het lidmaatschap geschied vóór de jaarlijkse vervaldag.Bijdrage is niet terugbetaalbaar.
 
   
 
 
 
Alle bestuurlijke en statutaire wijzigingen melden aan Allegro vzw. binnen een periode van 14 dagen
 
   
 
 
 
Document : Aansluitingsformulier + de hierin gevraagde documenten
 
   
 
 
 
De gegevens over uw vereniging op de Allegro website invullen en zo nodig bijwerken.
 
   
 
 
 
Activiteitenblad regelmatig toesturen aan Allegro vzw (p/a Raymond Majersdorf, Eikenlei 35, 2900 Schoten ? of per e-mail aan info@allegrovzw.be).
 
   
 
 
 
Voordracht door Raad van Bestuur van Allegro.
 
   
 
 
 
Goedkeuring door Algemene Vergadering van Allegro.
 
   
 
 
 
Indien u een website hebt, hierop vermelden “aangesloten bij Allegro vzw”
 
   
 
 
 
10. Uw aangesloten leden een lidkaart overhandigen met vermelding van:
Naam vereniging – persoonsgegevens – geldigheidsduur – “ aangesloten bij ALLEGRO vzw”

Belangrijk:
punt 10 geld slecht als advies - verenigingen die om technische redenen niet aan deze
voorwaarde kunnen voldoen (gelieve dit te melden) zijn hiervan vrijgesteld.
De vermelding op de lidkaarten maakt het voor de andere verenigingen en organisaties
mogelijk om korting te verlenen aan uw leden bij bepaalde activiteiten (b.v.b. fuiven,
bals, cursussen, voordrachten, …) en geeft uw leden ook de kans om met korting deel
te nemen aan de door Allegro ingerichte activiteiten

Voor meer details zie de Allegro statuten en het huishoudelijk reglement
 
   
 
       
 
 © Allegro vzw - Startpunt voor singles en verenigingen in Vlaanderen