Doel en leeftijdsgroep:

Echtgescheiden mannen en vrouwen tussen 21 en 65 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Gans Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Zelfhulpgroep. Open-praatgroep. Voordrachten en talrijke activiteiten in de recreatieve sfeer.

Lidgeld:

€ 25,00 / jaar.

Algemene informatie:

OVE is een zelfhulp- en ontmoetingsgroep in de ruimste zin van het woord. OVE wil een steun zijn voor mensen die hun echtscheiding en het alleenzijn moeilijk kunnen verwerken. OVE is christelijk geïnspireerd ( werkt samen met gezinspastoraal van het bisdom Antwerpen ) doch staat open voor elke politieke; filosofische of godsdienstige overtuiginjg. OVE geeft 3-maandelijks een eigen tijdschrift uit en beschikt over een eigen folder.