Singles zijn vandaag de dag gelukkiger dan voorheen, en singles worden gelukkiger naarmate ze ouder worden.

Mensen zonder relatie worden vaak gestereotypeerd en gestigmatiseerd. Maar als je kijkt naar wat ze van zichzelf vinden, in plaats van naar wat anderen van ze vinden, valt het op dat vrijgezellen gelukkiger zijn dan de meeste mensen denken. Historisch gezien wordt het leven van een vrijgezel steeds betere na verloop van tijd. Individuen zijn steeds meer tevreden met een vrijgezellenleven. Ooit was het hebben van een partner bijna een noodzaak om de eenzaamheid te bestrijden. Inmiddels hebben we al lang geen relatie meer nodig om ons niet eenzaam te voelen zo wijst deze studie uit. Technologische ontwikkelingen als de mobiele telefoon en het internet hebben daar zeker aan bijgedragen.

Het onderzoek wijst uit dat mensen die vrijgezel blijven, gelukkiger zijn naarmate ze ouder worden. Dit in tegenstelling tot veel mensen die wel een relatie hebben. Daarvan gaf een groot gedeelte aan dat ze juist minder gelukkig worden naarmate ze ouder worden.

In het onderzoek wordt ook het geluk van vrijgezellen uit 1996 vergeleken met vrijgezellen in 2014. Ook in dit onderzoek blijkt dat vrijgezellen op dit moment gelukkiger zijn dat 10 jaar geleden. Bij mensen die wel een relatie hebben, is deze stijging niet te zien.

Uit het onderzoek blijkt dat het hebben van een partner steeds minder relevant is voor hoe eenzaam iemand zich voelt. De auteurs vergeleken de eenzaamheid van mensen die een partner hebben met mensen die dat niet hebben. Mensen met een partner zijn degenen die getrouwd waren, samenwoonden of zeiden dat ze een stabiele relatie hadden. Opvallend is het verschil tussen mensen die vrijgezel zijn maar wel ooit een relatie hebben gehad en de mensen die altijd al vrijgezel zijn geweest. De mensen die wel ooit een relatie hebben gehad of zelfs getrouwd waren, voelen zich aanzienlijk meer eenzaam. De mensen die weduwe zijn, geven aan het meest eenzaam te zijn. Van de mensen die altijd al vrijgezel zijn geweest, geeft 46% aan zich nooit eenzaam gevoeld te hebben.

Een andere opvallende uitkomst is dat naarmate mensen ouder worden, het hebben van een relatie steeds minder bepaald of iemand zich eenzaam voelt.

Hoewel het onderzoek zich niet focust op zaken als financiële stabiliteit en sociaal vangnet, kunnen we toch concluderen dat het steeds minder relevant is om een relatie te hebben in Nederland of België. Naast financiële zekerheid en sociale ondersteuning zijn eenzaamheid en geluk namelijk zeer relevantie graadmeters.