Categorie: Verenigingen (Pagina 1 van 4)

ZOEM (Zoerselse organisatie voor alle alleenstaanden)

Doel en leeftijdsgroep:

Vriendenkring vanaf 45 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Antwerpen en omgeving, Antwerpse Kempen.

Voornaamste activiteiten:

Wandelen, fietsen, bowling, kegelen, praatavonden, bals, concerten klassieke muziek, operavoorstellingen, toneelvoorstellingen, kwissen, weekends en vakanties in binnen- en buitenland, kookavonden, etentjes, andere evenementen.

Lidgeld:

€ 24,00 / jaar.

Algemene informatie:

Een vlotte activiteitenvereniging voor alle alleenstaanden. Wekelijks op vrijdagavond in café “De Trappisten”, Antwerpsesteenweg 487 in Westmalle gezellige praatavond en een goede manier om kennis te maken met onze vereniging.

Werkgroep Co-ouderschap en Gelijkmatige Beurtelingse huisvesting en Nestzorg

Doel en leeftijdsgroep:

(Echt)scheidende of (echt)gescheiden ouders en hun hulpverleners (sociale diensten, psychologen, experts, bemiddelaars, notarissen, advocaten, procureurs, rechters en andere juristen, …) en alle andere geïnteresseerden (studenten, wetgevers, verenigingen, …)

De vereniging is voornamelijk actief in:

Antwerpen

Voornaamste activiteiten:

Verzamelen en verspreiden van objectieve wetenschappelijke feiten over “gezags-“ en “verblijfs-co-ouderschap” = (min of meer) gelijkmatige beurtelingse huisvesting en over “nestzorg” (= de kinderen blijven altijd in de gezinswoning, waar beide ouders om beurten voor hen komen zorgen), verspreiden van die feiten en van (sociaal-)juridische, fiscale en psychopedagogische informatie over die onderwerpen (telefonisch, artikels, voordrachten, …), (echt)scheidingsbemiddeling, begeleiden van eindwerken van studenten daarover, opstellen van wetsvoorstellen in dat verband.

Lidgeld:

Gratis

Algemene informatie:

Gratis mondelinge informatie de eerste woensdag van (bijna) elke maand.

Vriendenkring van Vlaams-Brabant en Brussel

Doel en leeftijdsgroep:

Alleenstaanden tot 55 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

West-Vlaams-Brabant en Brussel.

Voornaamste activiteiten:

Tentoonstellingen, wandelingen, etentjes, daguitstappen, stadsbezoeken, film, fietstochten, toneel, badminton.

Lidgeld:

€ 14,00 / jaar.

Algemene informatie:

De VK-VBB richt zich naar alleenstaanden met een wat ruimere belangstelling in het culturele- en/of ontspanningsgebeuren. Een meerwaarde ligt in de ongedwongen omgangstijl tijdens onze bijeenkomsten. Deze activiteiten beperken zich niet tot fuiven of dansavondjes maar bieden een zo afwisselend mogelijk programma aan. Je leert een aantal mooie plaatsen in je provincie kennen en steekt wat op over haar rijke geschiedenis. Kortom: je krijgt er opnieuw smaak in soms verloren gegane belangstellingen. De VK is een ontmoetingsgelegenheid tussen vriend(in)en.

V.I.B. Vrouwen in beweging

Doel en leeftijdsgroep:

+/- 40 – 50 jaar / uitsluitend vrouwen.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Oost-Vlaanderen – Oudenaarde – Gent.

Voornaamste activiteiten:

Tuinbeurzen, BBQ, cultuurdagje, etentje, praatcafé, W.E. aan zee of Ardennen, wandelen, koken, opera, film.

Lidgeld:

€ 0,00 / jaar (Enkel delen in de kosten van de activiteit)

Algemene informatie:

Wij zijn een vrouwelijke vriendenkring met een pluralistische kijk op het leven, waarbij leeftijd niet zo zeer belangrijk is dan wel het verlangen naar een gelijkgestemde groep. Momenteel zijn we één jaar opgestart met enkele 45-jarige vrouwen, maar we dromen van meer. We denken daarbij vooral aan alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen maar ook getrouwde vrouwen zijn welkom.

Tesamen vzw

Doel en leeftijdsgroep:

Alleenstaanden vanaf 18 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Gans Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Contactmogelijkheden bieden via internet voor vorming van relatie of vriendschap – ondersteuning voor vrijetijdsbesteding.

Lidgeld:

€ 144,00 / jaar (48 € per kwartaal, 2e kwartaal = gratis).

Algemene informatie:

Tesamen biedt aan haar leden de mogelijkheid om discreet en anoniem nieuwe kontakten te leggen en de kennissenkring te verruimen . Dit voor vorming van een relatie of een vrijblijvende vriendschap Onze dienst is een aanvulling op Uw andere kontakten en toont U enkel mensen die bewust zoeken . Dit is géén datingsite. Daarnaast kan U via een afzonderlijke advertentiegroep kontakten leggen met vrijetijdspartners en via de activiteitenkalender bieden wij een overzicht van het Vlaamse aanbod van vrijetijdsmogelijkheden voor vrijgezellen.

Solodair

Doel en leeftijdsgroep:

Singles met pit van 40+.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Leuven

Voornaamste activiteiten:

Een heel gamma aan activiteiten met vooral ontspannende, culturele & sportieve accenten (20 à 25/maand).

Lidgeld:

€ 35,00 / jaar.

Algemene informatie:

Wij zijn een niet commerciële vereniging met de ambitie een plezant ontmoetingsforum te vormen voor eenieder die zich aangesproken voelt. Elke eerste vrijdag komen wij samen om de agenda van de volgende maand samen te stellen. Zo krijgt elkeen activiteiten naar zijn/haar zin en bouw je langzamerhand een nieuwe vriendenkring op. Solodair: of “solidair” in het solo-gaan. Wij zijn geen relatiebemiddelingsbureau en bieden evenmin professionele hulp. Kortom: wij bieden enkel mogelijkheden tot een gezellig samenzijn met lotgenoten en/of vrienden in wording.

See You

Doel en leeftijdsgroep:

Alle alleenstaanden vanaf 18 jaar, er is geen maximumleeftijd. Er wordt veel aandacht gegeven aan alleenstaanden met kinderen.

De vereniging is voornamelijk actief in:

vooral in Antwerpen, vakantie en weekend voor heel Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Praatavonden, sport, cultuur, uitstappan, weekends, wandelingen, vakanties, fietstochten, zwemmen.

Lidgeld:

€ 15,00 / jaar.

Algemene informatie:

See You is een vereniging voor singels. We hebben de bedoeling om allerlei activiteiten, zowel sportief, cultureel als vakanties te organiseren. Het is zeker geen huwelijksburo of datingorganisatie. Om onze werking te kunnen bekostigen, vragen we een kleien bijdrage, zo kan een groot aantal mensen aan de activiteiten deelnemen zonder financiële drempel. Voor sommige activiteiten moet er wel een bijdrage betaald worden. Deze bedragen zijn dan ook zo laag mogelijk gehouden. Wie kan er deelnemen aan de activiteiten? Alle mensen die alleenstaand zijn, gescheiden,… Ook alleenstaande met kinderen zijn steeds welkom, we proberen ook op verschillende activiteiten te zorgen dat de kinderen kunnen meedoen of dat er aparte begeleiding is. Deelnemers die een relatie aangaan worden ook niet onmiddellijk uitgesloten.

SCALA vzw

Doel en leeftijdsgroep:

Gelijkgestemden tot 65 jaar bijeenbrengen.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Alle Vlaamse provincies.

Voornaamste activiteiten:

Samen kokkerellen, uit eten gaan, fietsen, wandelen, bowling, film, mini golf, toneel,quiz,weekend uitstappen, enz.

Lidgeld:

€ 37,00 / jaar.

Algemene informatie:

Scala vzw (Sport-Cultuur-Amusement-en-Levensg enieten-voor-Alleenstaanden) biedt alleenstaanden tot 65 jaar prettige gezonde vrijetijdsbesteding en de kans om op een spontane manier vriendschap en interesses te delen. Niet de grote massa maar gezelligheid en vriendschap zijn belangrijk. Elke geïnteresseerde mag een maand lang zijn voelsprieten komen uitsteken en de sfeer opsnuiven. Het maakt je een ervaring rijker. Vraag zonder dralen een gratis activiteitenkalender. Het zal je zeker spijten dat je ons niet eerder hebt ontdekt.

Raval vzw

Doel en leeftijdsgroep:

RAVAL richt zich tot alle alleenstaanden die een nieuwe vriendenkring willen uitbouwen. Het eventuele probleemstadium, door het alleen zijn, hebben ze evenwel achter de rug. Zowel ongehuwden, uit de echt- en feitelijk gescheidenen, als weduwen / weduwnaars, vanaf 21 jaar, zijn hartelijk welkom.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Alle Vlaamse provincies.

Voornaamste activiteiten:

Allerlei culturele- en ontspannings activiteiten, dansfeesten.

Lidgeld:

€ 50,00 / jaar.

Algemene informatie:

RAVAL richt zich tot alle alleenstaanden die een nieuwe vriendenkring willen uitbouwen. Het eventuele probleemstadium, door het alleen zijn, hebben ze evenwel achter de rug. Zowel ongehuwden, uit de echt- en feitelijk gescheidenen, als weduwen/weduwnaars, vanaf 21 jaar, zijn hartelijk welkom. RAVAL wil voor jou, als alleenstaande, een gunstiger klimaat scheppen door : – Enerzijds : een zo verscheiden mogelijk activiteiten-programma te organiseren, zowel op creatief, sportief, recreatief, educatief als socio-cultureel vlak. – Anderzijds : de gelegenheid bieden om, eventueel langs de Relatie-Bemiddeling, nieuwe contacten te leggen en zó de ontmoetingskring uit te breiden. Raval is echter geen huwelijksbureau. RAVAL is actief over het gehele Vlaamse land. Je kan terecht in 15 regio’s van alle provincies. Je bent trouwens overal welkom.

P.A.E. (Prettige Activiteiten voor Echtgescheidenen en Alleenstaanden)

Doel en leeftijdsgroep:

Echtgescheidenen en alleenstaanden van 30 tot 80 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Provincie Antwerpen.

Voornaamste activiteiten:

Wandelen, toneel, etentjes, fietsen, sport (tennis, jogging, turnen, wallyball), weekends, film, leeskring.

Lidgeld:

€ 34,00 / jaar.

Algemene informatie:

P.A.E.( Prettige Activiteiten voor Echtgescheidenen en Alleenstaanden) staat open voor mensen die te maken hebben met relatieproblemen. Wij helpen het alleenzijn te verwerken en trachten mensen uit hun isolement te halen. Wij zijn een vereniging waar men vrienden maakt of een nieuwe relatie opbouwt. Wij praten over de problemen rond (echt)-scheiding. Wij geven informatie over co-ouderschap en hulp bij het opstellen van uw EOT. Kortom je ontmoet er mensen die naar je luisteren.

« Oudere berichten

© 2024 allegrovzw.be