Doel en leeftijdsgroep:

(Echt)scheidende of (echt)gescheiden ouders en hun hulpverleners (sociale diensten, psychologen, experts, bemiddelaars, notarissen, advocaten, procureurs, rechters en andere juristen, …) en alle andere geïnteresseerden (studenten, wetgevers, verenigingen, …)

De vereniging is voornamelijk actief in:

Antwerpen

Voornaamste activiteiten:

Verzamelen en verspreiden van objectieve wetenschappelijke feiten over “gezags-“ en “verblijfs-co-ouderschap” = (min of meer) gelijkmatige beurtelingse huisvesting en over “nestzorg” (= de kinderen blijven altijd in de gezinswoning, waar beide ouders om beurten voor hen komen zorgen), verspreiden van die feiten en van (sociaal-)juridische, fiscale en psychopedagogische informatie over die onderwerpen (telefonisch, artikels, voordrachten, …), (echt)scheidingsbemiddeling, begeleiden van eindwerken van studenten daarover, opstellen van wetsvoorstellen in dat verband.

Lidgeld:

Gratis

Algemene informatie:

Gratis mondelinge informatie de eerste woensdag van (bijna) elke maand.