Doel en leeftijdsgroep:

Singles met pit van 40+.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Leuven

Voornaamste activiteiten:

Een heel gamma aan activiteiten met vooral ontspannende, culturele & sportieve accenten (20 à 25/maand).

Lidgeld:

€ 35,00 / jaar.

Algemene informatie:

Wij zijn een niet commerciële vereniging met de ambitie een plezant ontmoetingsforum te vormen voor eenieder die zich aangesproken voelt. Elke eerste vrijdag komen wij samen om de agenda van de volgende maand samen te stellen. Zo krijgt elkeen activiteiten naar zijn/haar zin en bouw je langzamerhand een nieuwe vriendenkring op. Solodair: of “solidair” in het solo-gaan. Wij zijn geen relatiebemiddelingsbureau en bieden evenmin professionele hulp. Kortom: wij bieden enkel mogelijkheden tot een gezellig samenzijn met lotgenoten en/of vrienden in wording.