Doel en leeftijdsgroep:

20-30gers / 40-50gers Kind-&Jongzeren: 5-17j / 18-26j.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Gans Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Socio-culturele, praatcafé, gespreksgroep kinderen/volwassenen, individuele gespreken, thema-avonden.

Lidgeld:

€ 35,00 / jaar

Algemene informatie:

Ontmoetingsruimte open op woens-vrij-zater-zon&feestdag van 20-24u. Doelstelling : Het bewerkstelligen van een verbetering in de persoonlijke levensomstandigheden van mensen die geconfronteerd werden met een relatiebreuk of echtscheiding. Wij vinden het belangrijk dat mensen voldoende gesterkt worden om ook buiten de vereniging het leven opnieuw vorm en kwaliteit te geven. Naast de volwassenwerking hebben wij werkgroepen voor kinderen en jongeren, met de bedoeling de breuk tussen hun ouders beter te leren begrijpen. (Samenwerkingsverband met PAE Antwerpen, TREFPUNT ZELFHULP Leuven, PLAZZO Gent.)