Doel en leeftijdsgroep:

Mensen met echt-scheidingsmoeilijkheden. Geen leeftijdsbeperking.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Antwerpen

Voornaamste activiteiten:

Thema avonden organiseren, mensen juridisch en moreel helpen om de echtscheiding door te komen. De problematiek openbaar maken.

Lidgeld:

€ 10,00 / jaar

Algemene informatie:

De vzw BGMK.be is een zelfhulpgroep, die al jaren werkt rond de echtscheidingsproblematiek. Ervaringsdeskundigen staan in voor de opvang van nieuwkomers en de organisatie . Naast individuele opvang organiseert BGMK elke maand een afdelingsvergadering waar deskundige sprekers diverse aspecten van (echt)scheiding behandelen.