Doel en leeftijdsgroep:

Zelfhulpgroep voor vrouwen in echtscheidingscrisis. Leeftijd niet bepaald.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Oost- en West-Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Vaste bijeenkomsten, themabesprekingen, socio-culturele activiteiten.

Lidgeld:

Gratis

Algemene informatie:

Elan is een feitelijke vereniging, gebaseerd op christelijke basis, maar openstaand voor andere overtuigingen. Elan wil opvang bieden aan vrouwen verwikkeld in een moeilijke partnerrelatie, met morele en juridische steun. Elan besteed aandacht aan isolement en de gevoelens die hiermee gepaard gaan.De opvang van de kinderen staat centraal.