Auteur: (Pagina 4 van 4)

Ari-Vee

Doel en leeftijdsgroep:

Een niet-commercieel ontmoetingsforum bieden aan singles en éénoudergezinnen. Doelgroep tussen 30 en 50 j. maar geen leeftijdsgrens.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Brussel Rand & Vlaams-Brabant.

Voornaamste activiteiten:

Wandelingen, tentoonstellingen, stadsbezoeken, film, toneel, cultuur, sport en vele andere facetten komen aan bod, jaarlijkse BBQ, fuif en eindejaarsfeest, praatcafé elke woensdagavond van 20.20h tot 23.23h in eigen lokaal in de Grotewinkellaan 106 te Strombeek-Bever.

Lidgeld:

€ 30,00 / jaar

Algemene informatie:

Ari-Vee is een organisatie voor alleenstaanden (onder welke vorm dan ook) die het mogelijk maakt ieder zijn sociale contacten te verruimen door middel van een praatcafé en een aanbod van activiteiten. De meest voor de handliggende manier om kennis te maken is mee te doen aan één van onze activiteiten. Je mag natuurlijk ook altijd komen naar ons praatcafé elke woensdagavond van 20.20h tot 23.23h in eigen lokaal in de Grotewinkellaan 106 te Strombeek-Bever. Hier vind je dan info aan het prikbord over activiteiten waarop je je dan kan inschrijven. Onze activiteiten zijn een middel om mensen samen te brengen. We achten het ook veel belangrijker dat men zich bij ons góed kan voelen dan een maximaal aantal leden na te streven. De activiteitenkalender wordt samengesteld aan de hand van voorstellen van de leden.

Aquariuskring

Doel en leeftijdsgroep:

Vriendenkring voor activiteiten – 35 tot 55 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Provincie Limburg.

Voornaamste activiteiten:

Wandelen, fietsen, bowling, zwemmen, etentje, sauna, schaatsen, film, praatcafé, optreden, wijndegustatie, zingen, dansen, voordrachten.

Lidgeld:

€ 24,00 / jaar

Algemene informatie:

Wij zijn een vriendenkring voor activiteiten en verwelkomen actieve, creatieve alleenstaanden en éénoudergezinnen (met kinderen voor bepaalde activiteiten). We verwachten vriendschap, een brede interesse en actieve deelname. We zijn een feitelijke vereniging. Deelname aan activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en op eigen risico. We organiseren vaste praatcafé’s en infoavonden voor nieuwe leden.

Amical (Vriendenclub Alleenstaanden Leuven)

Doel en leeftijdsgroep:

Alleenstaanden geboren tussen 1960 en 1980.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Leuven en wijde omgeving.

Voornaamste activiteiten:

Sportieve, culturele en ontspannende activiteiten, fuif, daguitstap, weekend.

Lidgeld:

€ 40,00 / jaar

Algemene informatie:

Amical is een niet commerciële activiteitenvereniging voor alleenstaanden in en rond Leuven. Waar mensen hun vrije tijd kunnen vormgeven en elkaar kunnen ontmoeten in een sfeer van vriendschap en respect! Zo is b.v. niet iedereen op zoek naar een nieuwe relatie. Daarom kiezen wij er ook bewust voor om niet een soort huwelijksbureau te zijn! Een gevarieerde activiteitenkalender (v.n.l. in ’t weekend) wordt maandelijks in een open vergadering opgesteld, waarbij iedereen welkom is ! Bel voor info en kalender.

Alias vzw

Doel en leeftijdsgroep:

20-30gers / 40-50gers Kind-&Jongzeren: 5-17j / 18-26j.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Gans Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Socio-culturele, praatcafé, gespreksgroep kinderen/volwassenen, individuele gespreken, thema-avonden.

Lidgeld:

€ 35,00 / jaar

Algemene informatie:

Ontmoetingsruimte open op woens-vrij-zater-zon&feestdag van 20-24u. Doelstelling : Het bewerkstelligen van een verbetering in de persoonlijke levensomstandigheden van mensen die geconfronteerd werden met een relatiebreuk of echtscheiding. Wij vinden het belangrijk dat mensen voldoende gesterkt worden om ook buiten de vereniging het leven opnieuw vorm en kwaliteit te geven. Naast de volwassenwerking hebben wij werkgroepen voor kinderen en jongeren, met de bedoeling de breuk tussen hun ouders beter te leren begrijpen. (Samenwerkingsverband met PAE Antwerpen, TREFPUNT ZELFHULP Leuven, PLAZZO Gent.)

Aksent

Doel en leeftijdsgroep:

Vrijgezellen tot 40 jaar, opgesplitst in 2 delen : tot 34 jaar : jong Aksent vanaf 32 tot 40 : aksent +

De vereniging is voornamelijk actief in:

Gans Vlaanderen.

Voornaamste activiteiten:

Originele en niet alledaagse actieve en culturele activiteiten met steeds een creatieve inslag. Voorbeelden : survivaltechnieken, initiatie tapdans, klussen in huis, een initiatie AIKIDO, een initiatie schermen, een stadsspel in Gent, bezoek aan het Modemuseum in Antwerpen, een moordspel in Brugge enz.

Lidgeld:

€ 34,00 / jaar (Je bent meteen lid van Markant)

Algemene informatie:

Aksent is een vriendenkring voor singles die opgesplitst is in jong en +. Tot 34 kan je meedoen aan de activiteiten van jong en vanaf 32 aan die van +. Wij zijn geen dating club!! Onze voornaamste doelstelling is activiteiten organiseren die je normaal gezien niet op je eentje doet. Wij trachten steeds originele activiteiten in elkaar te steken. Kijk maar eens naar ons fotoboek op onze website. Aksent is een feitelijke vereniging opgericht onder de vleugels van Markant, Spastraat 8/2, 1000 Brussel.

Activall vzw

Doel en leeftijdsgroep:

Activiteiten voor singles van 30 tot +/- 65 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Provincies Antwerpen en Vlaams Brabant.

Voornaamste activiteiten:

Een greep uit ons aanbod : praatavonden (zie regio’s), toneel, film, wandelingen, fietstochten, bezoek aan tentoonstellingen, stads- en bedrijfsbezoeken, gezellige etentjes, wijnproeverij, dansavonden in stadskledij, weekends en buitenlandse reizen. In de toekomst zullen er ook cursussen georganiseerd worden. Informatie over de geplande activiteiten vindt u hier op deze site en gedetailleerd in ons maandelijks ledenblad. Dit bevat ook nuttige weetjes, poëzie, een advertentierubriek.

Lidgeld:

€ 40,00 / jaar (Het eerste jaar € 45,00)

Algemene informatie:

Vereniging opgericht in februari 1998. Thans +/- 600 erg actieve leden. Richt zich tot alle alleenstaanden die een nieuwe vriendenkring willen uitbouwen op een aangename en prettige manier. Deze niet-commerciële vriendenclub win voor alle alleenstaanden, door het aanbieden van een zo verscheiden mogelijk activiteitenprogramma, gelegenheid bieden nieuwe contacten te leggen en ook relaties aan te gaan.

’t Verzetje

Doel en leeftijdsgroep:

Vriendenkring voor alleenstaanden en één-oudergezinnen Geen leeftijdsgrens – gemiddelde leeftijd tussen 35 en 55 jaar.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Antwerpen en omstreken.

Voornaamste activiteiten:

Bowling, culturele activiteiten, film, wandelen, fietsen, daguitstappen, toneel, film.

Lidgeld:

€ 30,00 / jaar (Eenmalige kennismaking € 3)

Algemene informatie:

Elke 1ste zaterdagavond van de maand : Praatavond in Taverne-Hotel “Terminus”, Fr. Rooseveltplaats 9 Antwerpen ( kant Atheneum) van 20u. tot 23u.(aanpalend zaaltje links) Het is de bedoeling om samen gezellig iets te drinken, de activiteitenkalender voor de volgende maand samen te stellen en geïntresseerden en nieuwe leden te verwelkomen en eventueel meer informatie te geven. Rekeningnummer 220-0670989-76 op naam van ’t Verzetje . Eenmalige kennismaking: 3 Euro storten op bovenstaande rekening met vermelding “kennismaking”.

’t Vervolg

Doel en leeftijdsgroep:

Activiteitenvereniging zonder leeftijdsbeperking.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Brabant, Tienen en omstreken.

Voornaamste activiteiten:

Wandelingen, stadsbezoeken, sport, etentjes, tentoonstellingen, toneel, praatavonden, fietsen, bowling.

Lidgeld:

€ 20,00 / jaar (je krijgt dan maandelijks onze activiteitenkalender)

Algemene informatie:

Wij zijn in juni 2001 gestart en hebben nu “100” leden. Er heerst bij ons een gemoedelijke sfeer. Elk week-end is er iets te doen. Wij appreciëren heel erg de inbreng van de leden. Zij waarderen het dat er rekening gehouden wordt met hun mening.

’t Kan Weer

Doel- en leeftijdsgroep:

Activiteitenvereniging zonder leeftijdsbeperking.

De vereniging is voornamelijk actief in:

Brabant, Tienen en omstreken.

Voornaamste activiteiten:

Wandelingen, stadsbezoeken, sport, etentjes, tentoonstellingen, toneel, praatavonden, fietsen, bowling.

Lidgeld:

€ 20,00 / jaar (je krijgt dan maandelijks onze activiteitenkalender).

Algemene informatie:

Wij zijn in juni 2001 gestart en hebben nu “100” leden. Er heerst bij ons een gemoedelijke sfeer. Elk week-end is er iets te doen. Wij appreciëren heel erg de inbreng van de leden. Zij waarderen het dat er rekening gehouden wordt met hun mening.

Nieuwere berichten »

© 2024 allegrovzw.be